Afblæsning af forurening - 30/11-2018

Vandet i Ryde Vandværks forsyningsområde er igen rent!

Skyl ud i 10 minutter – derefter kan du bruge vandet som normalt

Lad vandet løbe i 10 minutter
Før du begynder at bruge vandet, skal alle hanerne med koldt vand i huset åbnes, både dem inde i huset, og eventuelle udvendige vandhaner. Vandet skal løbe kraftigt i 10 minutter.
Derefter kan du bruge vandet fra vandhanerne, som du plejer.

Ved at lade vandhanerne løbe, fjernes de sidste eventuelle spor af forureningen i vandet i den enkelte husstands installation.

Det kan ske, at der kommer brunligt vand ud af hanerne, når de åbnes. Misfarvningen har intet at gøre med forureningen. Misfarvningen skyldes, at når der bliver brugt store
mængder drikkevand inden for et kort tidsrum, kan aflejringer af jernforbindelser i rørene løsnes. Disse jernforbindelser udgør ingen sundhedsfare.

Vandet overholder igen kravene til drikkevandet
Prøverne udtaget onsdag den 28. november 2018 efter vandværkets 2 boringer og ved afgang fra Ryde vandværk viser, at der igen er rent drikkevand. Ingen enterokokker eller andre forurenings bakterier.

Vandværket har ligeledes onsdag haft rådgivere til at lave en teknisk gennemgang af vandværket, og gennemgangen viste ingen forureningstegn ved hverken boringer eller rentvandstanken. Idet der ikke er fundet en årsag, til den mindre forurening med enterokokker, som blev påvist efter prøvetagningen mandag den 26. november 2018, så foretager vandværket følgende forholdsregler, som en ekstra sikkerhed for forbrugerne.

UV-behandlingsanlæg og fortsatte analyser
Ryde Vandværk og Holstebro Kommune vil fortsat følge udviklingen i vandkvaliteten meget tæt. Selvom drikkevandet igen er rent, er der i dag den 30. november 2018 opsat et UV-behandlingsanlæg på vandværket. UV-anlægget er sat op på vandledningen inden afgang fra vandværket.

Anlægget udsender UV-stråler, som bestråler drikkevandet og fjerner alle bakterier i vandet. Der er ingen restprodukter eller sundhedsfare ved UV-strålerne. Der bliver løbende udtaget prøver på vandværket i de næste uger, og vandværket fortsætter med at prøve at finde årsagen til den tidligere forurening. UV-behandlingsanlægget bliver tidligst taget ned, når 3 prøver efter hinanden har vist, at drikkevandet er helt rent.

Yderligere information
Har du spørgsmål, kan du kontakte Ryde Vandværk på tlf.nr. 5152 0674 eller 2344 5908.

Vi beklager meget de ulemper, som forureningen har påført forbrugerne i området.

Se mere herSeneste nyheder

Der lukkes for vandet
Efter at vi har udtaget prøver 3 gange på vandet uden at der er fundet forurening er der givet lov til at nedtage UV anlægget på vandværket. Dette sker tirsdag 11. december ca. kl. 9 og vil vare ...
Læs mere10/12-2018

Afblæsning af forurening
Vandet i Ryde Vandværks forsyningsområde er igen rent! Skyl ud i 10 minutter – derefter kan du bruge vandet som normalt Lad vandet løbe i 10 minutter Før du begynder at bruge vandet, s...
Læs mere30/11-2018

Der lukkes for vandet
Der lukkes for vandet omkring middagstid i kort periode på grund af tiltag på vandværket i forbindelse med forureningen af vandet.
Læs mere30/11-2018

Vandforurening
Vandforurening - kog vandet før du drikker det! Information til beboerne og virksomheder der forsynes af Ryde Vandværk Der er den 28. november klokken 11.00 konstateret forurening af drikkev...
Læs mere28/11-2018

   Ryde Vandværk a.m.b.a.    |    Vester Trabjergvej 17b    |    7830 Vinderup    |    Kontakt vandværket