Ryde vandværks hjemmeside


Mandag den 3. juli 1939 mødtes 12 mænd – alle bosat i Ryde Kirkeby – til stiftende generalforsamling i Ryde Kirkeby Vandværk I/S. Her besluttedes det at etablere fælles vandforsyning til en samlet anlægssum af 15.426 kr. 65 øre. Finansieringen af anlægget skete bl.a. ved optagelse af en veksel i Vinderup Bank på 12.500 kr. til en årlig forrentning på 6,51%. Indtægtsgrundlaget var baseret på en årlig haneafgift på i alt 828 kr. 12 øre.

Efterhånden valgte flere i Kirkebyen at sløjfe den private gravede brønd og tilslutte sig den sikre fælles vandforsyning. Som kuriosum kan nævnes, at sognerådet overtog byens brandhane i 1941 – vel at mærke vederlagsfrit. Den sikre vandforsyning kom på prøve i den strenge vinter 1946/47, hvor der skete frostskader på hovedledningen – noget der foranledigede at vandværket optog et lån i Holstebro Sparekasse på 1.000 kr. for at klare den nødvendige reparation.

Forbrugerkredsen udvides i 1962 med den nyopførte Ryde Centralskole og fire lærerboliger. I årene frem til først i 70erne var vandet fra den fælles vandforsyning forbeholdt beboerne i Kirkebyen. Men uden for Kirkebyen var der efterhånden flere, der ønskede at få del i det gode og rigelige vand. På trods af at vandene i høj grad var delt omkring dette, tog udvidelsen af forsyningsområdet fart til gavn for vandværkets økonomi, også selv om det indebar opførelse af trykstation mv.
Den største samlede udvidelse af forbrugerkredsen blev forsyningen af Stendisområdet med i første omgang 28 husstande. Dette resulterede i 1984 i opførelsen af ny rentvandstank på 150 kubikmeter.

Da der blev behov for et helt nyt vandværk i slutningen af 80erne meldte nabovandværket i Højbjerg sig som interesseret i en sammenlægning – noget som realiseredes pr. 1. januar 1991 under det nye navn Ryde-Stendis-Højbjerg Vandværk I/S.
Opførelsen af et nyt moderne vandværk med lukkede filtre og frekvensstyrede forsyningspumper sattes i gang, og den 22. juni 1992 kunne der afholdes åbent hus på det nyopførte vandværk til en samlet pris af 1.2 mill. kr.
Pr. 1. januar 2013 skiftede vandværket selskabsform til andelsselskab med begrænset ansvar under det nye navn Ryde Vandværk Amba.
I skrivende stund står vi med et driftsikkert vandværk og godt udbygget forsyningsnet, hvor der løbende foretages de nødvendige investeringer, for at leve op til de lovgivningsmæssige krav.

Seneste nyheder

Uregelmæssig vandforsyning i Stendis
På grund af fejlsøgning kan der forekommer uregelmæssig vandforsyning i Stendis området torsdag 23. februar 2017 om formiddagen.
Læs mere22/2-2017

Takstblad for 2017
Takstblad for 2017 blev godkendt af Holstebro Kommune i december 2016. Det nye takstblad kan ses under fanen Takster.
Læs mere7/2-2017

Ny vandværkspasser
Vandværket har nu fået ny vandværkspasser. Det er Karsten Hansen der har sagt ja til at varetage de daglige opgaver på vandværket, både med de indendørs samt udendørs opgaver. Karsten Hansen ...
Læs mere28/3-2016

Vandværkets takster for 2015
Godkendte takster for 2016 er nu lagt ud på hjemmesiden.
Læs mere25/3-2016

   Ryde Vandværk a.m.b.a.    |    Vester Trabjergvej 17b    |    7830 Vinderup    |    Kontakt vandværket